Kybernetika 5 no. 8, 1-70, 1969

Stavové rovnice v teorii regulace

Vladimír Strejc

Classification:

93-01