Author Tomas Flouri

Articles
B. Melichar, J. Janoušek and T. Flouri Arbology: Trees and pushdown automata Volume 48 no. 3, 402-428, 2012