Author Patrícia Martinková

Articles
P. Martinková and K. Zvára Reliability in the Rasch model Volume 43 no. 3, 315-326, 2007