Kybernetika 5 no. 7, 1-72, 1969

Řízené Markovovy řetězce

Petr Mandl

Classification:

93E20, 90C40